Magyarbánhegyes címere

Magyarbánhegyes községnek két címeréről van tudomásunk. Az első címert 1909/10-ig használhatták apró változtatásokkal. Ennek a címernek a felülvizsgálatát kérte Zachariás Béla főjegyző az Országos Községi Törzskönyv Bizottságtól, amely javaslatot tett az új címer összeállításához. A első címert az Országos Levéltár munkatársai is véleményezték, és több címertani hibát találtak rajta. Az új címerre vonatkozó javaslatokat Magyarbánhegyes előljárósága elfogadta. Így született meg községünk jelenleg is használt címere.

Az első címer pajzsa kék színű, melyben 3 dohánylevél lebeg, a dohányleveleken két kasza található. Régebbi pecséteken a dohánylevelek előtt, az újabb pecséteken mögötte helyezkednek el.
A pajzs jobb sarkában arany nap, bal sarkában ezüst félhold ragyog. E két jelkép egy igen különös keretben foglal helyet. E keret fölött, középen talán egy csillag látható. A régebbi lenyomatokon egy kiterjesztett szárnyú madár lebegett, az újabbakon a Hunyadiak fekete hollója látható, csőrében egy arany gyűrűvel. A holló egy különös alakú sisaktakarón áll. A pajzs közepén az 1858-as évszám szerepel.
Az első címerben az Országos Levéltár a következő címertani hibákat találta: a két kasza a dohánylevelek előtt található, a nap és a félhold keretezése és a különös alakú sisaktakaró.

A jelenleg is használt címerben látható pajzs kék színű közepén három dohánylevél, a dohánylevelek mögött két dohányfűző látható. A pajzs jobb sarkában arany nap, bal sarkában pedig ezüst hold található. A pajzs felett koronás sisak helyezkedik el, amelyet kiegészít egy sisaktakaró. A sisaktakaró jobbról kék és arany, balról pedig vörös és ezüst színű.
A koronán fekete holló áll, kiterjesztett szárnyakkal, csőrében aranygyűrűvel.

A pajzson szereplő aranysárga dohánylevelek és a két dohányfűző azt jelképezik, hogy Magyarbánhegyes alapítói dohánykertészek voltak.
Az aranysárga nap és az ezüst hold székely jelképek, ezek a szimbólumok arra utalnak, hogy a községünk alapító családjai között voltak Székelyföldről érkező örmény családok. A régi örmény családnevek a mai dűlő elnevezésekben máig fennmaradtak.
A holló arra utal, hogy községünk területe hajdan, a Hunyadi család birtoka volt. Mátyás király, Szilágyi Erzsébet és Corvin János is birtokolta mai községünk területét.