Látnivalók

Szűz Mária Szent Neve, római katolikus templom

1896-ra felépült eklektikus stílusú templom terveit Szabados József gyulai építész készítette. 1895. május 20-án került sor az alapkő letételére. Az építkezés gyorsan haladt. 1895. május 20-án kezdtek hozzá, és már 1895. október 5-én felkerült a toronyra a kereszt. A templomot Dessewffy Sándor csanádi püspök szentelte fel 1896. szeptember 8-án.
A századfordulón szerezték be a templom számára a Jézus szenvedéstörténetét megörökítő, 14 keresztúti képet. Elkészült a Jézus Szíve és Páduai Szent Antal oltára, valamint az oltár két oldalán lévő üvegablak is, Szent Borbála és Szent Imre herceg tiszteletére .
1930 augusztusától novemberéig készült el a templom belső festése. A munkát Kasztner József végezte. A munkálatok elvégzése után helyezték el a templom bejáratában azt a két emléktáblát, melyen az I. világháborúban hősi halált halt magyarbánhegyesiek neve olvasható. Templomunkat utóljára 1979-ben tatarozták.
Annak ellenére, hogy szükség lenne bizonyos javításokra, bátran állíthatjuk, hogy templomunk a vidék egyik legszebb temploma. 2006 szeptemberében ünnepeltük a 110. születésnapját.

Mária szobor

Napjainkban Magyarbánhegyesen, csak ez az egy szobor maradt meg a három közül az utókor számára.
A szép kivitelű, karánsebesi márványból készült szobor Albert Andor bajai születésű szobrászművész alkotása 1914-ből.
Dessewffy Sándor csanádi püspök végrendeletében 2000 koronát hagyott a magyarbánhegyesi egyházközség részére. Ebből az összegből készült el a templomkertben található Mária szobor. 
A szobrot Zachariás Béla főjegyző rendelte meg, az általa kiválasztott Raffaello festmény fotográfiája alapján, mondván: „Inkább legyen másolat, mint eredeti és esetleg nem szép.”
A műalkotást 1914. június 1-én szentelte fel Kayser Lajos makói esperes-plébános a magyarbánhegyesi hívők nagy részvétele mellett.

2006-ban Janes Zoltán plébános újítatta fel a szobrot, a templomunk 110. születésnapjára.

 

Lourdes-i barlang

Lourdes egy kis város dél-nyugat Franciaországban. Arról lett híres a XIX. század közepén, hogy az egyik közeli barlangjában egy fiatal lánynak több alkalommal megjelent Szűz Mária.
Magyarországon nagyon hamar elterjedt a lourdes-i jelenések híre. Nagyon sok katolikus templom mellett alakítottak ki ún. lourdes-i barlangokat, köztük Magyarbánhegyesen is.
Az első magyarbánhegyesi lourdes-i barlangot valószínűleg kb. 1950-ben építették Szimmeiszter István esperes-plébános idejében. Ebből a barlangból a 1990-es évek elején ellopták a Mária szobrot, így a barlangot később lebontották.
A második barlangot (Lásd. a képen.) 2008-ban építették és szentelték fel, Kövesdy Zsolt plébános és Laduver Ferenc polgármester úr kezdeményezésére. A barlangot nem az első helyére építették, hanem templom bal oldalán alakították ki. Emléktábláján olvasható a barlang építtetőinek és építőinek neve.

Tájház

2002 óta várja látogatóit Magyarbánhegyesen a Kossuth u. 76. szám alatt található Tájház. A főútvonal mellett helyezkedik el, így jól megközelíthető akár az átmenő forgalom, akár a falu lakói számára.
"Amikor a temetőben jártam mindenszentekkor, olyan Magyarbánhegyesről elszármazott idős emberekkel találkoztam, akik vágytak arra, hogy sűrűbben jöjjenek haza. A gyerekeik nem nagyon érnek rá, hogy hozzák-vigyék őket, vonaton is nehezen közlekednek már. Arra gondoltam, hogyha egy-két napot itthon töltenének, akkor ott emlékezhetnek egy kicsit a régi szép időkre." (Chabracsek Andrásné)
Ez a ház egyidős a községgel, bár a múlt század elején felújították, de ezen kívül nem történt változtatás.
"Egyre kevesebb az ilyen ház, főleg amelyen nem sok átépítés történt. Elég sok mindent megőriztünk a dédszülők, nagyszülők hagyatékából. Szeretném, ha ez így maradna, hogy a ma élő emberek megtudnák, hogy milyen vérrel és verejtékkel szerezték meg mindezeket." (Chabracsek Andrásné)
1999-től a keresztapja halála után Terike néni folytatta a dédszülői ház gondozását. Ekkor került sor a ház felújítására. A berendezés egy része eredetileg ehhez a házhoz tartozott, a többit másoktól beszerzett eredeti bútorokkal és tárgyakkal pótolta.

Chabracsek Andrásné (Kisházi Terézia)
5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 104.
Telefon: 68-480-171