Zoltánszállás - Újfalu

 

1921. október 21-én, egy verőfényes csütörtöki napon Dr. Kiss Samu a házhelyrendező vidéki bizottság elnöke (hódmezővásárhelyi járási bíró), s Fleger Ferenc állami főmérnök (Temesvárról menekült) átadta a községi elöljáróság, azaz Zachariás Béla főjegyző, Kovács Kálmán jegyző, Bartha József községi bíró, továbbá Kovács Géza helyi plébános jelenlétében 183 házhely igénylőnek a házhelyeket. 184. házhelyet iskolahelynek hagyták meg.

E területet a Löbl Gyula féle birtokból vették igénybe, összesen 68 katasztrális holdat. A házhelyek egyenként 500 szögöles méretűek.

 

1921. november 19-én a község képviselő testülete, az új közhelytömbnek a Zoltánszállás nevet adta.

 

A következőképpen alakult az új utcák elnevezése Zoltánszálláson:

A Császár út vagy másképpen a Királyi út (ez vitt egyenesen Aradra) Zoltánszállás érintő szakaszát, Vásárhelyi Sándor utca nevet kapta (ma Aradi utca). Vásárhelyi Sándor egyébként a járás főszolgabírája volt.
További utca nevek:
János utca, a Löbl Jenő János földbirtokos neve után. Ma Honvéd utca.
Nógrádi utca, mert a falu első alapítóinak nagy része Nógrád megyéből származott. Mai neve: Petőfi utca.
Gizella utca, a Löbl Jenő János feleségét hívták Gizellának. Mai neve: József Attila utca.
Végül a Návay Lajos utca. Návay Lajos vármegyei főjegyző, alispán volt, aki a világháború előtt sokszor támogatta községünket. 1919-ben vörös katonák gyilkolták meg, Kisteleken. Budapestre utazott vonattal, ahonnan kidobták.

Az utcák méretei:
Vásárhelyi Sándor út: 9,6 öl
János utca: 9,7 öl

Nógrádi utca: 9,7 öl

Návai Lajos út: 8,3 öl
Gizella utca: 9,8 öl

(1 öl 1,896 méter)

 

 

 

Zoltánszállás házhelykiosztásának térképe

 

A házhelyeket sorshúzás útján a következők nyerték. A név melleti szám a házhely számot jelenti. (Lásd. a fenti linken a térképet!)

 

1.         A. Kovács János

93.     Szász Lajos

2.         Kása Antal

94.     Iskola hely

3.         Ficsor István

95.     Rezván István

4.         id. Kőszegi János

96.     Nagy Pál

5.         Zsigivics István

97.     Barabás Mihály

6.         Bartha Péter

98.     Juhász Károly

7.         Páger Pál

99.     Bartha Imre

8.         Bali István

100. Málik János

9.         Kiss Sándor

101. Balla Sándor

10.     Barabás Géza

102. Juhász György

11.     Kévés Ferenc

103. Zsigovics Péter

12.     Prekop József

104. Besenyei István

13.     Zsihlava János

105. Krizsán János

14.     Gazdag Antal

106. Csernoch Gergelyné
 sz. Nádudvari Julianna

15.     Orosz Pál

107. Barta Sándor

16.     Szűcs Sándor

108. özv. Kiss Imréné
 sz. Agócs Piroska

17.     Lovas Pál

109. Czuth Péter

18.     Nádasdi Pál

110. Vágási Mihály

19.     Zsótér Antal

111. Zay Istvánné
 sz. Ramasz Julianna

20.     ifj. Pálfi János

112. Kovács Jánosné
 sz. Bartha Veronika

21.     Sirkó Lajos

113. Stefanik György

22.     Barta Simon

114. Herczeg Ádám

23.     Pap Györgyné
 sz. Dékány Margit

115. Gulyás János

24.     Kelemen Józsefné
 sz. Bunda E...?

116. Árgyelán Mihály

25.     Bánszki Imre

117. Deák József

26.     Ambrus Jánosné
 sz. Frank Mária

118. Balázs János

27.     Stern Zsigmond

119. Andó Sándor

28.     Kiss Gergelyné
 sz. Fendt Éva

120. Valkucz János

29.     Rigó Istvánné
 sz. Hegedűs Erzsébet

121. Menczel Béla

30.     Dallos Pálné

122. Forgó Ferenc

31.     Lantos Istvánné
 sz. Hajdara Jusztina

123. Lantos Péter

32.     Gál Kálmánné
 sz. Meleg Erzsébet

124. Vaczkó István

33.     Szunyogh Józsefné
 sz. Kiss Ilona

125. Nagy Gergely

34.     Frank Istvánné
 sz. Nyári Viktória

126. Gábor Mihály

35.     Bódi Andrásné
 sz. Jakab Mária

127. Sovári János

36.     Kiss Mihályné
 sz. Varga Anna

128. Vágási András

37.     Csajbók Jánosné
 sz. Eke Matild

129. Páger János

38.     Tóth Sándor

130. Kálnoky(i) Domokos (iskolaigazgató)

39.     Andó Pálné
 sz. Gyura Rozália

131. Kévési József

40.     Tulkán Mihályné
 sz. Godó Julianna

132. Erdélyi József

41.     Varga Ferenc

133. Balla Pál

42.     Kovács János

134. Józsa János

43.     Szász Pál

135. Kozma György

44.     Delezsán István

136. Kulcsár József

45.     özv. Szatmári Edéné
 sz. Vágási Viktória

137. Szekeres Mátyás

46.     B. László József

138. Forgó István

47.     Nagy János

139. Bozsár Mihály

48.     Nagy József

140. Barta András

49.     Berki István

141. Nagy József

50.     Bánszki András

142. Lantos István

51.     Fazekas Gergely

143. Zsigovics Mátyás

52.     Nagy Péter

144. Szabán István

53.     Szekeres József

145. Mészáros Antal

54.     Kresák István

146. Balázs Pál

55.     Koncsik András

147. id. Nagy Pál

56.     Pintér János

148. Szabó Máté

57.     Tassi János

149. Baics Mihály

58.     Gyuró István

150. Evanics János

59.     Vörös György

151. Deák Antal

60.     Punyi Márton

152. Frank János

61.     Kotroczó András

153. Frank István

62.     Vidovenyecz Mihályné
 sz. Bánszki Mária

154. Frank Antal

63.     id. Varga Mátyás

155. ifj. Gerics József

64.     Szegedi István

156. Józsa Lajos

65.     Somogyi Imre

157. Gál János

66.     Bokor Péter

158. Kulcsár Lajos

67.     Gulyás Pál

159. Mari István

68.     Legény János

160. Mari János

69.     Lantos Béla

161. ifj. Kőszegi János

70.     Uhrin János

162. Unyatinszki János

71.     Zsótér János

163. ifj. Andó András

72.     Punyi Mátyás

164. id. Pálfi János

73.     Balázs Imre

165. Hittmann József

74.     Szabó Márton

166. Falábú Ilona (tanító)

75.     Nagy István

167. Zsilkó Antal

76.     Toronyi István

168. Zámbó Sándor

77.     Papp Bálint

169. Racs Sándor

78.     Lipták Sámuel

170. Tóth Lajos

79.     Sódar György

171. Petró Vendel

80.     Csajbók Mihály

172. Delezsán András

81.     Seres Mihály

173. Német Pál

82.     Hajdara Béla

174. Sényi György

83.     László József

175. Varga György

84.     Tóth Antal

176. Matei György

85.     Varga István

177. Farkas András

86.     Vígh József

178. Szentpéteri István

87.     Szabó Antal

179. Racs Pál

88.     id. Tassi József

180. Vajda Antalné
 sz. Darabos Julianna

89.     Pálfi Menyhért

181. Bacsa Pál

90.     Széll Péter Pál

182. Horváth Mihály

91.     Dávid Mihály

183. Borza Györgyné
sz. Kovács Julianna

92.     Földi József

184. Koncsik István