Mária Kongregáció

Kisházi Sándorné visszaemlékezése
Faluszépítő Egyesület - Kalendárium 12. és 13. oldal, Magyarbánhegyes 1992.

(Kongregáció szó jelentése: gyűlés, egyesülés vagy testvérület.)

Az elemiből kimaradt nagyobb lányok azzal a kéréssel fordultak Szimmeiszter István plébános úrhoz, hogy szeretnének létrehozni egy vallásos egyesületet. Így alakult meg ez a hitbuzgalmi közösség.

Az első ülésükön -1935. szeptember 15.- megválasztották a tisztségviselőket, valamint felvették a Szent Erzsébet nevét, akit védőszentnek tekintettek.
A tisztikar prefektúrájának Szimmeiszter Máriát választották, mellé két asszisztenst. Titkár, négy tanácsos, pénztáros, könyvtáros, felolvasó és beteglátogatók kerültek a magisztrátusba.
A lányok nem lehettek azonnal tagok, csak jelöltek. Teljesíteni kellett az elvárásokat, utánna jöhetett az avatás, ami 1936. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján történt meg. Ekkor 37 lányt avattak fel. A nagyböjtben lelkigyakorlatokat tartottak, amire a szegedi jezsuitáktól jöttek hitoktatók. Körmeneteken és egyéb, katolikus ünnepeken vállaltak feladatokat.
Fehér vászonból kétrészes egyenruhát varrattak, sötétkék bocskai zsinórral. A tisztikar fehér, a kongrgalisták világoskék szalagot viseltek. Később magyaros ruhát csináltattak 50 lány részére.

A háború ideje alatt jótékonysági műsorokat adtak, gyűjtéseket szervezetek a fronton harcoló katonák családjai, szegény családok és az erdélyi szegények részére.
1944-től népművelési előadásokon is részt vettek Szarvas Béla káplán vezetésével. Ő céljának tekintette a fiatalság nevelését, művelését és a Kongregáció, valamint a KALOT működésének összehangolását.
1945. augusztus 12-én Katolikus Napot szerveztek, egyben a 10 éves jubileumukat is megünnepelték.
Szimmeiszter Mária 6 évig volt a prefektánk. Tőle Racs Margit vette át a vezetést 1945-ig, a titkár akkor Kisházi Margit volt.

1948. július 15-én a székhelyüket bezárták, mivel a KALOT épületéhez tartozott és azt már előbb bezáratták. Ezután a sekrestyében, a kóruson és plébánián találkoztak. Egészen addig tudtak összejárni, amíg országosan is elrendelték feloszlatásukat.
A Mária Kongregáció 1948. november 15-én szűnt meg.