Kaszinó

Az első Kaszinó 1908 januárjában alakult meg, amely az I. világháború idején megszűnt. A magyarbánhegyesi Kaszinó így 1927. szeptember 3-án ismét megalakult, vagy újjá alakult a falu központjában, ahol ma vendéglő működik.
Ekkor volt ugyanis a helyi Kultúrház ünnepélyes megnyitója, amelyben a Kaszinó és Közművelődési Kör is helyet kapott. Az épületet a Hangya Szövetkezet építtette, és a kultúra közponja volt egészen az új Művelődési ház felépítéséig ('60-as évek közepe). A megnyitó ünnepségen jelen volt báró Urbán Péter, Dr. Fodor Sándor szolgabíró és Vásárhelyi Sándor főszolgabíró.
A Kaszinó első elnöke Löbl János volt, őt követte Kovács Géza plébános.

A Kaszinók ekkor szerte az országban alakultak. Itt tartották a találkozóikat az értelmiségiek és a módósabb földbirtokosok. A Kaszinóba csak úgy lehetett felvételt nyerni, ha egy illetőt két pártoló tag javasolta felvételre.
A tagok minden este összejöttek és beszélgetéssel, politizálással és egy kis italozással mulattatták az időt.
Minden évben megünnepelték a tagok névnapját. Egy fiatalember számára megtiszteltetés volt, hogy ha közvetlenül érettségi után külön névnapi meghívót kapott. Ez azt jelentette, hogy beléphetett a felnőttek társaságába.
Meghívót csak az érettségizett fiatalok kaphattak, ami ösztönözte a gyerekek taníttatását, de egyben hátrányos megkülönböztetés is volt.