1956 Magyarbánhegyesen

(E dokumentumon kívül más jelenleg nem áll rendelkezésünkre. További visszaemlékezéseket gyűjtünk, illetve a levéltári anyagok -ha vannak ilyenek- áttekintése után teljesebb képet tudunk nyújtani az akkor történtekről.)

Papp Albert visszaemlékezése
Faluszépítő Egyesület - Kalendárium 5. oldal, Magyarbánhegyes 1992.

A forradalom Magyarbánhegyesen 1956. október 26-a után éreztette a hatását.
Megalakult a Forradalmi Tanács Kaposvári József igazgató szervezésében. A Forradalmi Tanács Bóna Demetert elnöknek, Papp Albertet titkárnak egyhangúlag megválasztotta. Azonnal átvették a hatalmat a községházán. Sebők Antal tanácselnök és László László tanácstitkár ellenállás nélkül átadták a hivatalt.
A forradalmi vezetők hangosbemondón közölték a tanácsháza előtt összegyűlt néppel a rendszerváltás tényét, és felkérték a lakosságot, hogy mindenki kezdje el a munkát a faluban, s őrizzék meg a nyugalmukat, senkinek nem esik bántódása. Azonban, akik az elmúlt rendszerben bűnöket követtek el, azokon ne vegyenek elégtételt önkezűleg, mert lesz szabad bíróság, és az majd ítélkezni fog a bűnösök felett.
(Sajnos a Forradalmi Tanács ülésein felvett jegyzőkönyvek nincsenek meg, sőt a forradalomban részvettek listája is eltűnt.)
A Forradalmi Tanács első intézkedései közé tartozott, hogy az ávósok által fenntartott rádiózavaró állomást fegyveres nemzetőrökkel őriztessük, mert az ÁVO-sok elmenekültek, így gazdátlanul hagyták a sok milliót érő berendezéseket.
A községben a forradalom alatt senkit sem ért bántódás. Bóna Demeter és Papp Albert személyesen elment minden intézményhez és arra kérte az embereket, hogy vegyék fel a munkát, s türelmesen várják meg, amíg az új kormány elkezdi működését.
1956. november 4-én az országot megszállták a szovjet csapatok. Magyarbánhegyesen is megjelent egy orosz tank, aminek a parancsnoka visszahívatta a volt tanácselnököt és tanácstitkárt, s a Forradalmi Tanács vezetőit leváltotta.
Ezután a falu félelemben élt. Elözönlötték éjjelenként a környék kommunistái (pufajkások) a községünket, s annak ellenére, hogy Magyarbánhegyesen egy kommunistának sem lett baja, ők agyba-főbe vertek sok forradalmi embert.