1910-es népszámlálás

A népszámlálásról az 1910. évi VIII. törvénycikk rendelkezik: "A népszámlálást országszerte az 1911. évi január hó 1-én kell megindítani és szakadatlanul folytatva, január 10-éig kell befejezni. A népszámlálással egy időben a lakás céljára szolgáló épületeket és a lakásokat is össze kell írni.”
A népszámlálás Magyarbánhegyesen is megtörtént a fenti időpontban. Számlálóbiztosok községünk akkori tanítói voltak: Kálnoky Domokos, Ács János, Vágó Pál, Eberlein Antal és Fehér Márton.
Az adatok nemcsak egyszerű népesség összeírást tartalmaznak, hanem fel van tüntetve a lakott és nem lakott magánlakások száma is. Így képet kaphatunk arról is, hogyan épült be községünk belterülete, illetve az hogyan terjeszkedett.
A belterület utca szerint, a külterületet dűlők szerint írták össze. Néhány név hiányos, mert nehezen lehetett kiolvasni, ennek pótlása folyamatos. Az Árpád utca és Széchenyi utca részben hiányos, a Boldogasszony út (mai Jókai utca), a Damjanich utca és a Vasút tér név szerinti összeírása teljesen hiányzik. A táblázatokból azonban kitűnik, hogy hány ház tulajdonosának neve hiányzik, vagyis mennyi a kiállított házi gyűjtőív. Az összesítő lapon szerepel az összes számadat, így a hiányos vagy hiányzó utcáké is. A külterület gyűjtőívei hiánytalanul megvannak.
Az adatokat csoportosítva tesszük közzé, utcák és dűlők szerint. Az utcák házszámai nem felelnek meg a mai számozásnak, de kikövetkeztethető a tulajdonos nevéből, hogy melyik mai házról, vagy házhelyről van szó.
Ha a népszámlálással kapcsolatosan kérdésük lenne, akkor bátran írjanak az email címünkre, amelyet a Kapcsolatfelvétel menüpontban megtalálnak.
Aki részletesebben akar utána nézni az adatoknak, neveknek, akkor ajánlom figyelmükbe a Magyar Levéltári Portál honlapját. (A honlap linkje szerepel az Ajánló menüpontunknál.)  Ezen az oldalon megtalálja az összes megye, köztük Békés megye kataszteri térképét, azon belül Magyarbánhegyesét is. Ezen a térképen kézírással szerepelnek az akkori ház- és földtulajdonosok nevei is.

 Az adatok tanulmányozásához hasznos időtöltést kívánunk!

Belterület:

Árpád utca 

Deák Ferenc utca (ma csak Deák utca :( )

Kossuth utca 

Rákóczi utca

Szent Imre utca (mai Táncsics utca)

Szent István utca (mai Alkotmány utca)

Szent László utca (mai Béke utca)

Széchehnyi utca

Belterület összesítve

Külterület:

Belső dűlő

Birk-Perj dűlő (Telbisz major)

Bodzás dűlő (Mandel major)

Boglyás-Lengés dűlő

Csáb-Bodzás dűlő

Galamb dűlő

Határ dűlő

Hosszú dűlő

Kakas dűlő (Szekrényi birtok)

Kereszt dűlő

Külső-Szakál dűlő (Hári major)

Malom dűlő

Tippán-Csupor dűlő (Vertán major)

Külterület összesítve

Magyarbánhegyes összlakossága 1910. december 31-én