Szekrényi Lajos (1858-1915)

1858. július 26-án született Szegeden. 1874-től Temesváron teológiát tanult. 1881-ben szentelték pappá. Hittanár 1883-tól Fehértemplomban, 1885-től pedig Szegeden. Plébános 1891-től Újváron, majd 1895-től Mándon. Magyarbánhegyesi plébánosnak 1897. február 10-én nevezték ki. 1891-től a Szent István Társulat tagja.

A jeles műfordító nevét napjainkra már elfelejtették. Köteteit saját költségén jelentette meg. Többek között ő ültette át magyarra a lengyel klasszikus, Nobel-díjas Sienkiewicz Quo Vadis és a Kislovag című regényeit, vagy Wallace Ben Hur-ját, amelyből világsikert aratott film is készült.

A papi hivatással (1906. március 20.) felhagyva birtokot vásárolt Magyarbánhegyes határában. A műfordító volt birtoka, ma a Békés Megyei Fogyatékos és Pszichiátriai Betegek Otthonának ad helyet. Szekrényi családjával együtt később Kassára költözött, és ott is halt meg 1915. április 18-án.

Művei:
Költemények, Szeged, 1882 (Ányási Gyula néven)
Szekrényi Lajos költeményei, Szeged, 1888
Marriot Emil - A pap-halál, regényfordítás, 1885
A bibliai régiségtudomány kézikönyve, Szeged, 1890
A jeruzsálemi zsidó templomokról, 1893
A Balaton tündérei, 1897